Valkommen

Banvallen Robertsfors - Sikeå hamn

Byamöte om campingens framtid

Campingens framtid.

Byamöte om Sikeå Havscamping.

Resonemang om hur vi ska driva och utveckla vår camping.

Alla välkomna.

Onsdagen den 8/12 (OBS nytt datum) kl. 18:30

Träffpunkten i Sikeå


Bakgrund

Campingen i Sikeå Hamn ägs av LSI. En campingsektion sköter den dagliga driften, medan LSI:s styrelse är ytterst ansvarig.


Eftersom arbetet med campingen tog väldigt mycket tid av LSI:s styrelse och det inte fanns tillräckligt många frivilliga som ville delta i den dagliga driften av campingen så undersöktes inför årsmötet 2020 möjligheten att arrendera ut campingen. Årsmötet beslutade dock att inte gå vidare med dessa planer just då. Det var för mycket som inte var helt klart gällande arrendator och behovet av investeringar i anläggningen. På årsmötet framgick att byborna ansåg att det var mycket viktigt att garantera byborna tillgång till området.


Vid årsmötet 2021 fick den nya styrelsen i uppdrag

- att utreda och lägga motiverat förslag på en ny driftsform för campingen. Aktuellt är AB eller AB (svb) (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) med LSI som ägare, eller ekonomisk förening med byns föreningar eller engagerade bybor som medlemmar. Även andra förutsättningar för den fortsatta driften ska utredas och inkluderas i förslaget

- att kalla till ett stormöte efter årets campingsäsong (september) där förslaget presenteras för medlemmarna att ta ställning till.

(Se även Underlag inriktningsbeslut LSI campings framtid)


Sikeå hamns historia i bilder

Skärmutställning om Sikeå hamns historia


Se utställningen digitalt här på LSI:s hemsida!

.

Utställningen visades i Varvsstugan i Sikeå hamn och dokumenterar en lång och viktig period i Sikeås och hamnens historia. Den invigdes 2005 och togs ner 2021. Det är inte bestämt vad som ska hända med utställningen i framtiden, men nu har du i alla fall möjlighet att titta på den i digital form.


Materialet är uppdelat på samma 14 skärmar som på utställningen i Varvsstugan: Brädgården, Fotografer, Fritid, Hamnen, Hem och skola, Historik, Järnvägen, Massan, Nöjen, Plassen, Segelsjöfart, Stuveri, Timmer, Varvet.


Klicka på "Sikeå hamn i bilder" i menyn eller gå direkt till

https://legdeasikea.se/bildutstallning.html

Du kan behöva uppdatera webbläsaren för att se den senaste versionen.


2021-11-27 Uppdaterat bakrund till byamötet om campingen


2021-11-23 Lagt in byamöte om campingens framtid 8.12


2021-11-22 Bytt välkommen-bild till vinter

Senast redigerad 2021-11-27 av admin@legdeasikea.se

Spiran Legdeå-Sikeå Intresseförening

Alla nummer av Spiran som kommit ut från starten 1995 till och med 2020 är nu inskannade och finns i Spiran-arkivet >> här. 


Spirans arkiv är en guldgruva för alla som veta mer om "Sikeå kommun" och vad som har tilldragit sig här både de senaste 25 åren och innan dess. Läs om alla människor som har satt sin prägel på bygden, eldsjälar, företag och föreningar som har varit med och utvecklat Legdeå och Sikeå under årens lopp, spännande händelser och intressanta historiska återblickar. Återupplev gamla minnen och få inspiration för framtiden!

LSI för en levande bygd

Årsmötet 2021-04-18 gav styrelsen i uppdrag att samla in synpunkter och förslag från boende i Legdeå och Sikeå kring hur LSI:s verksamhet kan förändras.


Vad betyder LSI för bygden? Hur vill du att verksamheten ska se ut i framtiden? Fram till den 18 maj hade byborna möjlighet att delge styrelsen sina tankar, idéer och synpunkter. Man kunde göra sin röst hörd på flera olika sätt. Läs mer om detta här >>


Utifrån de inkomna förslagen har styrelsen utarbetat förslag om framtida inriktning för LSI och campingverksamheten. Förslagen diskuterades på det återupptagna årsmötet den 12 juni.

Framtiden - vad vill byborna?

Årsmötet 2021-04-18 gav styrelsen i uppdrag att samla in synpunkter och förslag från boende i Legdeå och Sikeå kring hur LSI:s verksamhet kan förändras.


Vad betyder LSI för bygden? Hur vill du att verksamheten ska se ut i framtiden? Fram till den 18 maj hade byborna möjlighet att delge styrelsen sina tankar, idéer och synpunkter. Man kunde göra sin röst hörd på flera olika sätt. Läs mer om detta här >>


Utifrån de inkomna förslagen har styrelsen utarbetat förslag om framtida inriktning för LSI och campingverksamheten. Förslagen diskuterades på det återupptagna årsmötet den 12 juni.

Hjärtstartare

Mellan 1 juni och 31 augusti finns hjärtstartare uppsatt på väggen till Campingcaféet. Övriga tider i entrén till Träffpunkten, Sikeå 133.

Hjärtstartare Legdeå-Sikå Intresseförening