Valkommen

LSI - Legdeå-Sikeå Intresseförening

Bagarstugan öppen för bakning

Varvstugans bagarstuga i Sikeå hamn är nu städad. Dags att boka in din vårbakning!

Boka hos Ulla Öberg, 070 225 52 90

Uppdatera sidan i webbläsaren för att se den senaste versionen!

Senast redigerad 2024-05-22

admin@legdeasikea.se

Det händer i hamnen 2024

Sommarsäsongen i Sikeå hamn 2024 börjar lördag den 15 juni. Då öppnar loppisförsäljningen på Andra Varvet och samtidigt pågår den traditionsenliga Hamnmarknaden på planen vid Stora magasinet.

På kvällen den 15.6 kl. 17.30 är det dags för den stora HamnFesten 2024 som inte slutar förrän kl. 01.00!

Klicka på länkarna för mer information!

Årsmötet 2024

Årsmöteshandlingar från LSI:s årsmöte den 21.3.2024 finns under fliken Årsmöte 2024.

Uppdaterat 2024-04-25

LSI:s styrelsemöten

Styrelseprotokoll från och med 2022 finns att läsa under LSI styrelsemöten.

Uppdaterat 2024-04-25

Var med och utveckla hemsidan!


LSI:s webbplats legdeasikea.se har i många år fyllt sin funktion som informationskanal för och om byarna och föreningarna. Men tiderna och tekniken är under ständig förändring, och även hemsidan behöver utvecklas.


Det är dags för en omstart med en ny modern webbplats.

Marloes Hoving i Sikeå har erbjudit sig att hjälpa till att utveckla och modernisera hemsidan. Marloes är webbutvecklare till yrket och har ett eget webdesignföretag. Marloes och LSI är angelägna om att få in synpunkter och förslag om hur den nya webbplatsen ska se ut.


Ta en titt på innehållet under de många rubrikerna i menyn. Vad vill just du att webbplatsen ska innehålla, vad saknas och vad kan förbättras? Vad kan göras för att hemsidan ska bli ett levande och engagerande forum för byborna? Skicka in dina synpunkter till admin@legdeasikea.se eller direkt till marloes@mafien.com

2023-12-14

Strategi för utveckling av Legdeå Sikeå
antagen av LSI:s årsmöte 2023 03 22

Arbetsmöte torsdag 19 januari 2023 kl. 18:30

Arbetet med att skapa en byaplan för Legdeå Sikeå fortsätter. Målet är att skapa en byaplan som är förankrad och accepterad av bybor, föreningar och företagare i Legdeå/Sikeå.  

Mycket arbete återstår.

Planen ska inledningsvis innehålla en nulägesbeskrivning (se byaplanen från 2007).
Nulägesbeskrivningen behöver uppdateras.
SWOT-analysen kan behöva kompletteras.
Utvecklingsplanen behöver konkretiseras och förtydligas.
Den behöver rensas och eventuellt kompletteras.
Den behöver få en tydlig prioritering och tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag för en konkret handlingsplan.

Arbetsgrupper behöver bildas.

Byaplan för Legdeå-Sikeå

Arbetet för att ta fram en Byaplan för Legdeå/Sikeå tog ett viktigt steg den 9 oktober 2022 när byamöte hölls i Träffpunkten. Läs om vad byamötet ansåg skulle utvecklas och vad som ska skapas under Byautveckling!

Det finns fortfarande möjlighet att påverka byaplanens innehåll. Ett sätt att göra det är att skicka in sina tankar och förslag till byautveckling@legdeasikea.se Alternativt kontakta någon i LSI:s styrelse.

Sikeå hamns historia i bilder

Skärmutställning om Sikeå hamns historia


Se utställningen digitalt här på LSI:s hemsida!

.

Utställningen visades i Varvsstugan i Sikeå hamn och dokumenterar en lång och viktig period i Sikeås och hamnens historia. Den invigdes 2005 och togs ner 2021. Det är inte bestämt vad som ska hända med utställningen i framtiden, men nu har du i alla fall möjlighet att titta på den i digital form.


Materialet är uppdelat på samma 14 skärmar som på utställningen i Varvsstugan: Brädgården, Fotografer, Fritid, Hamnen, Hem och skola, Historik, Järnvägen, Massan, Nöjen, Plassen, Segelsjöfart, Stuveri, Timmer, Varvet.


Klicka på "Sikeå hamn i bilder" i menyn eller gå direkt till

https://legdeasikea.se/bildutstallning.html

Spiran Legdeå-Sikeå Intresseförening

Alla nummer av Spiran som kommit ut från starten 1995 till och med 2020 är nu inskannade och finns i Spiran-arkivet >> här. 


Spirans arkiv är en guldgruva för alla som veta mer om "Sikeå kommun" och vad som har tilldragit sig här både de senaste 25 åren och innan dess. Läs om alla människor som har satt sin prägel på bygden, eldsjälar, företag och föreningar som har varit med och utvecklat Legdeå och Sikeå under årens lopp, spännande händelser och intressanta historiska återblickar. Återupplev gamla minnen och få inspiration för framtiden!

LSI för en levande bygd

Årsmötet 2021-04-18 gav styrelsen i uppdrag att samla in synpunkter och förslag från boende i Legdeå och Sikeå kring hur LSI:s verksamhet kan förändras.


Vad betyder LSI för bygden? Hur vill du att verksamheten ska se ut i framtiden? Fram till den 18 maj hade byborna möjlighet att delge styrelsen sina tankar, idéer och synpunkter. Man kunde göra sin röst hörd på flera olika sätt. Läs mer om detta här >>


Utifrån de inkomna förslagen har styrelsen utarbetat förslag om framtida inriktning för LSI och campingverksamheten. Förslagen diskuterades på det återupptagna årsmötet den 12 juni 2021.

Hjärtstartare

Mellan 1 juni och 31 augusti finns hjärtstartare uppsatt på väggen till Campingcaféet. Övriga tider i entrén till Träffpunkten, Sikeå 133.

Hjärtstartare Legdeå-Sikå Intresseförening

Framtiden - vad vill byborna?unsplash