TRÄFFPUNKTEN


Styrelse 2014

Henna Harinen, Peter Sundström, Hilda Östlund, Frida Åström,
Erik Skoglund.

Kassör: Håkan Eriksson, nyval, 070-574 50 26              

Allt kan ordnas i denna lokal! Möten, kurser, företagsfester, bröllop mm
 
  • Full köksutrustning - porslin upp till 120 personer
  • Musikanläggning mm, scen för orkester eller uppträdanden
  • Overheadapparat tillhandahålls vid behov
  • Mat, catering, smörgåsar, kaffe!  
  • Vill Du hyra?
    Vänd dig till

Träffpunkten bedrivs ideellt, alla arbetsinsatser och bidrag välkomnas. Är Du intresserad? Eller har Du ytterligare funderingar? Kontakta någon i styrelsen.

Vill du vara med och hjälpa till? Festförberedelser, städning, servering? Vi kan göra fest-och städlag. Kontakta någon i styrelsen.

Boende i Legdeå/Sikeå är välkomna att lösa andelsbevis i Träffpunktens ekonomiska förening. Pris 50 kr/andel. Kontakta någon i styrelsen